Facebook erkent probleem met weren kinderen

Er zijn naar verluidt miljoenen kinderen onder de 13 jaar actief op Facebook, maar er is geen waterdichte controle om dit tegen te gaan.

Tijdens de Oxford Media Convention in Groot-Brittannië sprak Simon Milner, beleidsdirecteur bij de Britse afdeling van Facebook, over het probleem. Hij geeft aan dat het een ‘lastig’ onderwerp is.
“We hebben geen mechanisme om profielen van te jonge kinderen tegen te gaan”, erkent de topman. Volgens de Britse krant The Guardian is een derde van alle Britse jongeren tussen de 9 en 12 jaar actief op het sociale netwerk. Onderzoekers gaan er vanuit dat dit aantal wereldwijd alleen maar toeneemt.

Wetgeving

De regel die Facebook in alle landen waar het actief is hanteert, is het gevolg van Amerikaanse wetgeving. “Het is niet dat we denken dat Facebook niet veilig is voor kinderen, maar we moeten voldoen aan de Amerikaanse wet”, aldus Milner.

Het bedrijf maakte zich eerder al hard voor het toestaan van kinderen op het sociale netwerk.

“Het is moeilijk met een oplossing te komen. Je kan niet iedereen hun leeftijd laten bewijs. Dan zou je in problemen komen met privacywetgeving”, denkt Milner. Hij stelde echter dat dit niet betekent dat Facebook de profielen goedkeurt of negeert.

Nederland

In Nederland mogen kinderen actief zijn op internet. Als er privégegevens verwerkt worden moet daar toestemming voor worden gegeven. Is een bezoeker onder de 16 jaar dan moet deze toestemming door de ouders gegeven worden.